fbpx

De NSWZ is een Nederlandse stichting die opkomt voor de belangen van zwemveiligheid, particuliere zwembaden, particuliere zwemscholen en commerciële zwemscholen. De visie van de NSWZ is om het zwemonderwijs toegankelijk te maken voor alle doelgroepen. Daarnaast heeft de NSWZ een uniek diplomasysteem ontwikkeld voor de diploma’s A tot en met F. Gezien er meerdere methodieken zijn die voor iedereen toegepast kunnen worden wilt de NSWZ niet een methodiek verplichten. Daarom geeft zij alleen een rode draad aan waar geadviseerd wordt binnen te blijven.

Sinds 2017 zet de NSWZ zich landelijk in voor de zwemveiligheid voor alle doelgroepen. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid geeft aan de hand van een ISO gecertificeerd diplomasysteem erkende zwemdiploma’s uit in heel Nederland.

Veelgestelde vragen

Is het NSWZ diploma een officieel erkend diploma in Nederland? 

Ja, zeker. In Nederland heeft geen enkele organisatie het alleenrecht op het uitgeven van zwemdiploma´s. Het NSWZ diploma is bovendien ISO gecertificeerd. Alle zwemorganisaties in Nederland met opgeleide zwemonderwijzers zijn gerechtigd zwemdiploma´s te verstrekken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dit 2010, door middel van een brief aan de Tweede Kamer, nogmaals bevestigd door aan te geven dat het leren zwemmen van kinderen de primaire taak is van de ouder en niet van de overheid. Daardoor neemt de overheid geen verantwoordelijkheid omtrent de zwemveiligheid van kinderen.

Is mijn kind volledig zwemvaardig en zwemveilig na het behalen van diploma A?

Na het behalen van het A-diploma kunnen kinderen zichzelf redden. Dit betekent niet dat ze volledig zelfstandig zonder toezicht in een zwembad kunnen zwemmen. Bij het A-diploma leren kinderen de verschillende zwemslagen. Het B-diploma is om conditie op te bouwen en de afstanden te vergroten. Na het C-diploma beheersen ze de zwemslagen op langere afstanden en kunnen ze zichzelf redden in bijvoorbeeld een druk zwembad met veel golfen. Pas na het behalen van het A-, B-, en C-diploma zijn kinderen in staat om veilig en zelfstandig te zwemmen. Maar ook dan zijn er altijd externe factoren die ervoor kunnen zorgen dat ze in problemen raken zoals golven of stroomversnellingen. Laat uw kind dus het A-, B- en C-diploma halen en houd ze in en rondom water altijd goed in de gaten!

Welke NSWZ diploma’s zijn er?

De NSWZ biedt diploma’s aan voor A, B, C, D, E, en F. Diploma D-E-F bestaan uit een mix van onderdelen uit het wedstrijdszwemmen, nostalgische slagen, reddingszwemmen en waterpolo.